Brugsensoren in samenwerking met Skylab

Hoe Internet Of Things en GIS elkaar versterken

Honderden speciale IoT sensoren verspreidt over diverse belangrijke bruggen in Nederland. Om met deze live data de verkeersdoorstromingen te verbeteren. GIS Specialisten heeft samen met Skylab BV in opdracht van NDW (Nationaal Data Wegverkeer) en RWS (Rijkswaterstaat) aan dit innoverende brugsensoren project gewerkt… 

Skylab biedt innovatieve Internet Of Things (IoT) oplossingen op actuele vraagstukken. Dit kunnen zowel bestaande oplossingen in de vorm van producten zijn, maar dit kan ook een zelf ontwikkeld product zijn. Door gebruik te maken van de nieuwste en beste technologieën die op dit moment beschikbaar zijn, waaronder LTE-M, NB-IoT en LoRaWAN, zijn met de oplossingen van Skylab objecten perfect te beveiligen, monitoren, te volgen en op te sporen.

In 2019 is in samenwerking met Skylab een project met als thema brugsensoren uitgevoerd, om zo verkeersstromen in Nederland inzichtelijk te maken en te verbeteren. Er is brugdata samengesteld waarbij sensors zijn uitgedacht voor het uitlezen van de informatie van de bruggen. GIS Specialisten heeft de koppeling gemaakt naar het NDW (Nationale Databank Werkverkeergegevens), van hieruit wordt deze data weer gedeeld met de verkeersinformatie systemen en navigatie systemen. De systemen anticiperen op deze data, met als gevolg een betere verkeersdoorstroming, minder uitstoot en waardoor hulpdiensten niet onnodig voor een gesloten brug komen te staan als er een alternatieve route is. De sensordata is uiteindelijk dus bedoeld voor weggebruikers, maar ook voor schippers, zodat bij het bepalen van de route rekening kan worden gehouden met een openstaande brug.

Remi de Jong, Technical Director bij SkyLab B.V., heeft tijdens dit project gezorgd voor de ontwikkeling en het managen van de aanleg van de brugsensoren, welke in combinatie met het omzetten van de data in een GIS systeem (door GIS Specialisten) bruikbare data vormde voor de opdrachtgevers. Over de samenwerking met GIS Specialisten geeft Remi het volgende aan: “De samenwerking is uitstekend en ik vind dat je moet doen waar je goed in bent. Wij zijn goed in IoT oplossingen en de infrastructuur en jullie in de vertaling en visualisatie. Op deze wijze kunnen jullie en wij ons focussen op onze specialisme en dat werk prima.”

In het GWW Bouw magazine is dit project uitgelicht. Het artikel is in samenwerking met GIS Specialisten gemaakt en vertelt hoe IoT en GIS elkaar versterken.
Lees hier het artikel.