Honeyspot

Samenwerking diverse projecten

Als je een restaurant of winkel hebt dan is het belangrijk om te weten wíe je doelgroep is. Waar bevinden potentiële klanten zich en wat zijn hun kenmerken en eigenschappen. Deze informatie kan worden gebruikt bij haalbaarheidsstudies, aanpassingen van het concept of het opzetten van een marketingcampagne. Honeyspot geeft met behulp van tabellen en kaarten weer waar de doelgroep zich ten opzichte van jouw vestiging bevindt. Op technisch gebied helpt GIS Specialisten een handje.

Honeyspot geeft inzicht in de aanwezigheid van doelgroepen in de buurt van horeca en retail. Er zijn twee kant-en-klare producten ontwikkeld. Deze producten komen tot stand met berekeningen die met GIS worden uitgevoerd.

Het product dat nu veel wordt gemaakt zijn analyses van het verzorgingsgebied. Neem als voorbeeld een project dat uitgevoerd is voor een restaurantketen. Ze willen een nieuw pand, maar weten niet op welke locatie ze zich het beste kunnen vestigen. Honeyspot doet onderzoek naar de huidige doelgroep en combineert geografische en sociaaleconomische gegevens met elkaar. Al deze gecombineerde data over doelgroepen wordt geanalyseerd en door GIS Specialisten efficiënt verwerkt. Met GIS kan de data in de vorm van hittekaarten, infographics en thematisch op kaart gevisualiseerd worden.

Uit de kaarten en bijbehorende cijfers kunnen veel inzichten gehaald worden die een horeca of retail organisatie van zichzelf niet snel zou kunnen realiseren. De data wordt pas echt bruikbaar voor opdrachtgevers als het gevisualiseerd wordt, zodat men eenvoudig conclusies kan trekken. De inzichten kunnen direct ingezet worden voor vestigingskeuzes en afstemming van concepten en interne bedrijfsvoering op (bestaande) locaties. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden voor geomarketing, zoals de beste toepassing van reclame-uitingen gericht op specifieke locaties.

Paul Willems en Elwyn van Zanten (oprichters en eigenaren van Honeyspot) werken nauw samen met GIS Specialisten. De creatieve werkwijze van Honeyspot wordt soms aangevuld door de product gerelateerde hulp van GIS Specialisten. “GIS Specialisten is onze ‘fabriek’; zij kunnen zeer efficiënt het werk voor ons uitvoeren”, aldus Paul Willems van Honeyspot. Op dit moment is Honeyspot een techno start-up en ligt de focus op een snelle groei. GIS Specialisten gelooft in het bedrijf en helpt waar nodig om de productiemethoden efficiënt uit te voeren.