Pixelstad

Digitale kopie stationsgebied Nijmegen

Virtual Reality (VR) technologie ontwikkelt zich razendsnel en daarmee ook de mogelijkheid om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op hoge kwaliteit te visualiseren en simuleren. Pixelstad maakt visualisaties en simulaties met behulp van (3D) geo-data. GIS Specialisten levert de gegevens en worden op deze manier gebruikt voor de ontwikkeling van virtuele omgevingen die geografisch de realiteit zo dicht mogelijk benaderen.

Samen met GIS Specialisten heeft Pixelstad een prototype-product ontwikkeld. Een digitale kopie van het stationsgebied van Nijmegen, op schaal 1:1. In deze VR waan je je alsof je in de echte wereld staat. Men kan vrij rondlopen en -kijken op het stationsplein en alle fysieke omgevingsfactoren ervaren, zoals de gebouwen, fysieke ornamenten, herkenningspunten en de groenstructuur. In navolging van dit prototype, worden toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gevisualiseerd en gesimuleerd. Het zorgt er enerzijds voor dat de diverse belanghebbenden in gebiedsontwikkeling die daar gaat plaatsvinden elkaar door dit universele beeld beter gaan begrijpen. Anderzijds wordt het mogelijk om kostbare (on)voorziene problemen in de toekomstige fysieke wereld te ervaren.

Roger Seelen (Oprichter van Pixelstad) geeft aan dat er vanaf het eerste contactmoment een fijne samenwerking plaats vindt tussen GIS Specialisten en Pixelstad, waarbij de gunfactor wederzijds een belangrijke rol speelt. Daarbij geeft Roger ook het volgende aan: “Samen met GIS Specialisten kijken wij uit naar manieren waarop wij elkaar in de toekomst kunnen ondersteunen en versterken”.